Recent site activity

Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Antonije Hadzi Antonovski attached Интерни насоки и препораки за третман на пациенти со КОВИД 19.doc to Top level
Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid 19.jpg from Home
Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Antonije Hadzi Antonovski updated Covid 19.jpg
Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid 19.jpg from Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment COVID 19.JPG from Home
Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Antonije Hadzi Antonovski attached ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.pdf to Top level
Antonije Hadzi Antonovski attached Канадски препораки.pdf to Top level
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid-19-Финално.pdf (1).pdf from Top level
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.doc from Top level
Antonije Hadzi Antonovski attached Принципи за човечки фактори за обезбедување на вашата безбедност - (ESA Patient Safety and Quality Committee).doc to Top level
Antonije Hadzi Antonovski attached Водич за менаџмент на критично болни со ЦОВИД 19-SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN-2.doc to Top level
Antonije Hadzi Antonovski attached ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.doc to Top level
Antonije Hadzi Antonovski attached Covid-19-Финално.pdf (1).pdf to Top level
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment SmartSelectImage_2018-03-21-21-02-14.jpg from Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment IMG_3428.PNG from Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment IMG_3428.PNG from Home
Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment image1.JPG from Home

older | newer