Recent site activity

Apr 1, 2020, 10:42 AM Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Apr 1, 2020, 10:42 AM Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Apr 1, 2020, 10:36 AM Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Apr 1, 2020, 10:35 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Интерни насоки и препораки за третман на пациенти со КОВИД 19.doc to Top level
Apr 1, 2020, 10:32 AM Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Apr 1, 2020, 10:31 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Apr 1, 2020, 10:29 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid 19.jpg from Home
Apr 1, 2020, 10:29 AM Antonije Hadzi Antonovski edited Home
Apr 1, 2020, 10:28 AM Antonije Hadzi Antonovski updated Covid 19.jpg
Apr 1, 2020, 10:23 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Apr 1, 2020, 10:20 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid 19.jpg from Home
Apr 1, 2020, 10:20 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment COVID 19.JPG from Home
Apr 1, 2020, 10:19 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Covid 19.jpg to Home
Apr 1, 2020, 10:06 AM Antonije Hadzi Antonovski attached ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.pdf to Top level
Apr 1, 2020, 10:02 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Канадски препораки.pdf to Top level
Apr 1, 2020, 9:50 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment Covid-19-Финално.pdf (1).pdf from Top level
Apr 1, 2020, 9:50 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.doc from Top level
Apr 1, 2020, 9:48 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Принципи за човечки фактори за обезбедување на вашата безбедност - (ESA Patient Safety and Quality Committee).doc to Top level
Apr 1, 2020, 9:48 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Водич за менаџмент на критично болни со ЦОВИД 19-SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN-2.doc to Top level
Apr 1, 2020, 9:48 AM Antonije Hadzi Antonovski attached ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID.doc to Top level
Apr 1, 2020, 9:48 AM Antonije Hadzi Antonovski attached Covid-19-Финално.pdf (1).pdf to Top level
Apr 1, 2020, 9:41 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment SmartSelectImage_2018-03-21-21-02-14.jpg from Home
Apr 1, 2020, 9:41 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment IMG_3428.PNG from Home
Apr 1, 2020, 9:41 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment IMG_3428.PNG from Home
Apr 1, 2020, 9:40 AM Antonije Hadzi Antonovski deleted attachment image1.JPG from Home

older | newer